Free Solo (2018) Documentary Movie

Apa yang muncul dalam benak Anda, ketika melihat tayangan seorang pendaki tebing tidak menggunakan tali pengaman? Dahulu, saya berpikir kalau tayangan seperti itu hanya fiktif belaka. Dibuat di studio dengan bantuan layar hijau sebagai latar. Kemudian diolah kembali menjadi seolah-olah berada di atas tebing. Menapaki jalur datar menjulang tinggi. Tanpa rasa takut akan kematian yang … Read More